เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ
Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
ประวัติสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จิราภรณ์ สายแก้ว   
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 05:17 น.

ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ  จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีธุรกรรมด้านการรับสมัครและรับเงินสะสมค่าหุ้นครั้งแรก  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ใช้ชื่อว่า "กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนพายัพ" มีสมาชิกเริ่มแรก 15 คน และเงินสะสมค่าหุ้น 4,620.00 บาท (สี่พันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยมี ดร. บุญทอง ภู่เจริญ เป็นสมาชิกคนแรก

 

ต่อมากลุ่มฯ ได้สมัคร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 05:42 น.