เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ
Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
ประวัติของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพจำกัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2010 เวลา 15:08 น.

บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ เคยมีแนวคิดที่จะก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2530 แต่ไม่สามารถกระทำได้เพราะความไม่พร้อมในหลายๆด้าน ต่อมาในปลายปี พ.ศ.2539 ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในสมัยนั้น ได้มอบหมายให้ อ.รักษ์ พรหมปาลิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารทางการเงิน ในสมัยนั้น ทำการศึกษาหาแนวทางที่จะส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ มีสวัสดิการทางการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิม จึงได้เสนอแนวทางตามหลักการของ "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" ซึ่งเป็นการสร้างสวัสดิการขึ้นบนพื้นฐานของการออมทรัพย์และการพึ่งตนเองของ กลุ่มสมาชิก

ดร.รักษ์ พรหมปาลิต ประธานคณะก่อตั้งสหกรณ์ฯ

 

 

วันที่ 10 เมษายน 2540 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสารนิเทศ (หอแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล) วิทยากรของชุมนุมสหกรณ์ ฯ คุณดิเรก สุนาเคณ (คุณชนัฐ  สุนาเคณ) อ.วีระ คำวิเศษณ์ และคุณบุญศรี สิทธิธัญญ์ ได้มาให้ความรู้และนำประชุมชี้แจงหลักการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพของเราที่สนใจเข้าร่วมประชุม รวม 53 คน หลังจากนั้นมีผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจจำนวนหนึ่งได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อ เป็นคณะผู้ก่อตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน โดยมี ดร.รักษ์ พรหมปาลิต เป็นประธานคณะผู้ก่อตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

ดร.บุญทอง ภู่เจริญ สมาชิกคนแรก

 

 

ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีธุรกรรมด้านการรับสมาชิก และรับเงินสะสมค่าหุ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2540 โดยใช้ชื่อ"กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนพายัพ" มีสมาชิกเริ่มแรก 15 คน และเงินสะสมค่าหุ้น จำนวน 4,620 บาท โดยมี ดร.บุญทอง ภู่เจริญ เป็นสมาชิกคนแรก ต่อมา กลุ่มฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และได้รับสวัสดิการเงินกู้(สก.1) และสวัสดิการเงินสะสม(สก.2) โดยเป็นสมาชิกเลขที่ 13065 เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 14:04 น.