เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้ใช้งาน

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพจำกัด
ยื่นกู้สามัญประจำเดือน กรกฏาคม 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จิราภรณ์ สายแก้ว   
วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2012 เวลา 04:32 น.

การยื่นกู้เงินกู้ประเภทสามัญของสหกรณ์ สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2555

การพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญของกรรมการเงินกู้ วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 และได้รับเงินภายใน

ไม่เกินสิ้นเดือนกรกฎาคม เมื่อทำสัญญาครบถ้วนทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

meyve buketi Ofis Mobilyası çelik kapı www.e-mey.com

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 พฤษภาคม 2014 เวลา 19:36 น.
 
โหวตสโลแกนครบรอบ 15 ปีสหกรณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จิราภรณ์ สายแก้ว   
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2012 เวลา 09:01 น.

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านร่วมสนุกในการโหวตสโลแกน ครบรอบ 15 ปีของสหกรณ์

และตอบคำถามน้องสตางค์ชวนคิดพิชิตรางวัลจากจุลสารที่สหกรณ์ได้ส่งไปให้กับสมาชิกทุกท่าน

ของรางวัลมากมายรอท่านอยู่ ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 19:00 น.
 
เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จิราภรณ์ สายแก้ว   
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2012 เวลา 06:43 น.

สหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้สามัญจากเดิมสูงสุด 700,000.00 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

เป็น 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 18:59 น.
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อนันต์ แสงสุรีย์โรจน์กุล   
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 08:51 น.

 

Meyve Sepeti Parke Parke Ukash Seo

ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) จัดให้มีบริการกองทุน
สวัสดิการสมทบ (สก.5) แก่สหกรณ์/กลุ่มสมาชิก เพื่อเป็นสวัสดิการในการสงเคราะห์การจัดการ
ศพแก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต นั้น บัดนี้ ขอแจ้งให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)
เนื่องด้วย ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5) โดยมีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 19:01 น.
อ่านเพิ่มเติม...